Ez a kurzus azok számára nyújt hatékony felkészülést, akik angol nyelvű tárgyalásokon hatékonyan szeretnék kifejezni álláspontjukat, érveiket szabatos angolsággal szeretnék megfogalmazni. Olyan nyelvi képzést nyújtunk, mely során partnerünk valós helyzetek szimulációja során nyelvi eszközökre és technikákra tesz szert. A kapott tudást és a megszerzett készséget közvetlenül alkalmazhatja munkájában.

A logikusan felépített órákon a tárgyalási folyamat tipikus állomásain keresztül vezetjük a tanulót. Az órák különféle kulcsfunkciókra koncentrálnak, mint például ajánlatok kidolgozása, ellenajánlatok elkészítése, a véleménykülönbségek feloldása.
 

A Tárgyalástechnika tréning főbb témakörei:

 

 • Információkérés
 • Tervezés
 • Találkozók szervezése, menetrend egyeztetése
 • Érdekek és célok kifejezése
 • Javaslatok és ellenjavaslatok prezentálása
 • Lehetőségek és elfogadhatatlan álláspontok
 • Ajánlatok feltételekhez kötése
 • Vélemények kifejezése, megoldási javaslatok tétele
 • Egyetértés és nézetkülönbség kifejezése
 • Helyénvaló kérdés megfogalmazása
 • Konszenzus kialakítása, megállapodás elősegítése
 • Az aktuális helyzet leírása, az elkötelezettség kigfejezése
 • Határidők felállítása, összegzés

 

Minden egyes óra a tanuló intenzív autentikus megnyilvánulását tűzi ki célul.

A coaching fontos részét képezi az erősségek és fejlesztésre szoruló készségek azonosítása, ezért az itt felsorolt témakörök rugalmasan igazodnak a tanuló szükségleteihez.

 

A TÁRGYALÁSTECHNIKA TRÉNING LEGFONTOSABB TÉMÁI ANGOLUL

Negotiation Essentials

 

Description

An introduction to negotiating

Negotiating vocabulary. Students' own negotiations.

To review negotiating vocabulary and discuss the students' own negotiations.

Opening the negotiation

Relationship-building, discussing needs and starting positions.

To practise opening strategies in a negotiation, including relationship building and discussing needs and starting

positions.

Bargaining and closing

Making and reacting to proposals, closing a negotiation.

To practise making and reacting to proposals and closing a negotiation.

Tentative language

could/would, opening phrases, negative questions, qualifiers. Use of tentative language.

To practise a variety of tentative structures including could/would, opening phrases, negative questions and qualifiers in order to speak more carefully in a negotiation.

Negotiating tactics

Being open or specific, linking issues, increasing/decreasing the value of concessions.

To review a variety of negotiating tactics including choosing to be open or specific during bargaining, linking issues and increasing/ decreasing the value of concessions.

Checking understanding and summarizing

Asking for clarification, paraphrasing, summarizing. Clarifying what you said.

To practise asking for clarification, paraphrasing and summarizing.

The negotiating process

Personal effectiveness, difficulties, tactics. Planning a forthcoming negotiation.

To review aspects of the negotiating process by

discussing the students' own experience: effectiveness, dealing with people, difficulties, tactics, planning for a forthcoming negotiation.

Computers Skills Practice

Customer/supplier negotiation: quantity, price, exclusivity, terms of payment.

To practise a customer/supplier negotiation based on typical issues such as quantity, price, transport costs, exclusivity and terms of payment.

Lamps Skills Practice 
Customer/supplier negotiation: choice of product, price, additional services.

To practise a customer/supplier negotiation based on typical issues such as choice of product, price, terms of payment and additional services.

A salary increase Skills Practice

Employee/manager negotiation: salary increase and benefits.

To practise an employee/manager negotiation over salary increase and benefits.

Dialogue building: real-life negotiation 
Skills Practice

Open framework for writing a negotiating dialogue.

Provide a framework for practising a real-life

negotiation of the student's own choice. (Individual homework)