Prezentáció angolul


Coaching szemléletű prezentációs tréningHogyan kell felkészülni, hogyan kell megtervezni, hogyan kell előadni egy prezentációt angol nyelven úgy, hogy az igazán hatásos legyen? Ez a tréning gyakorlatorientált és coaching...

 

 

Prezentáció nyelvi coaching

Az üzleti növekedés egyre inkább a partnerségtől, a közösen vállalt felelősségtől és egyéb stratégiai szövetségek megkötésétől függ. Ebből következik, hogy az üzleti élet szereplői számára kiemelt fontosságúvá vált, hogy elképzeléseiket megfelelően közöljék másokkal. Hogyan kell felkészülni, hogyan kell megtervezni, hogyan kell előadni egy prezentációt angol nyelven úgy, hogy az igazán hatásos legyen? Ez a tréning gyakorlatorientált és coaching szemléletű képzést biztosít.

A tanuló a következőket sajátítja el:

 • Képessé válik saját figyelemfelkeltő és inspiráló prezentációs segédanyagának összeállítására
 • Képes lesz megnyerni a hallgatóságot megfelelő stratégia, rendszerezés és meggyőzési technikák segítségével
 • Képes lesz vizuális segédeszközök hatékony alkalmazására
 • Képes lesz pozitív benyomást létrehozni a hangszín, a nyelvhasználat és a non-verbális eszközök segítségével

 Minden egyes óra a tanuló intenzív autentikus megnyilvánulását tűzi ki célul.

A coaching fontos részét képezi az erősségek és fejlesztésre szoruló készségek azonosítása, ezért az itt felsorolt témakörök rugalmasan igazodnak a tanuló szükségleteihez.

Jelentkezem INGYENES bemutatóórára 

Hogyan zajlik a prezentációs nyelvi coaching?

A coaching lehetőség szerint angol nyelven folyik.

Bemutatóóra, a prezentáció tétje

 1. Miután megkaptam jelentkezését, telefonon időpontot egyeztetünk, hogy az ingyenes bemutatóóra során eldönthesse, tud-e velem együtt dolgozni.
 2. A bemutatóórán angol nyelven beszélgetünk a coaching során elérni kívánt célról, a prezentáció tétjéről, benyomást szerzek nyelvi és prezentációs készségeiről, ízelítőt kap az általam használt képzési módszerekből.

A prezentáció vázlata és a begyakorlás

 1. Elkezdődik a közös felkészülés, mely során az Ön munkájához szorosan kapcsolódó prezentációt dolgozunk ki.
 2. Az általam irányított beszélgetés során kialakítjuk a prezentáció vázlatát, meghatározzuk annak arányait, leghangsúlyosabb részeit.
 3. Szerkezeti egységenként haladva részletesebb vázlat készül. A prezentáció tartalmi egységeit előbb külön-külön, majd együtt gyakoroljuk be és próbáljuk el. Eközben javaslatokat teszek olyan retorikai eszközök alkalmazására, melyek segítik a megfelelő hatás elérését. Külön figyelmet fordítunk a megfelelő angol kiejtésre, a hangsúlyozásra, a hatásszünetekre és a non-verbális kommunikációra.

Valós prezentációs helyzetek szimulációja

 1. A felkészülés alatt számos alkalommal valós prezentációs helyzeteket szimulálunk, ahol Ön saját prezentációs anyagát kivetítve előadja mondandóját.
 2. A coaching során, alkalomról alkalomra visszajelzéseket adok az Ön erősségeiről és fejlesztésre váró készségeiről.
 3. Külön felkészülünk a kérdések-válaszok részre. Sorra vesszük azokat a kérdéseket, amelyek a legrázósabbak lehetnek az Ön számára.

Folyamatos támogatás a coaching alatt

A felkészülés időszak alatt bármikor elérhető vagyok telefonon, hogy a felmerülő kérdésekre válaszoljak, segítsek megoldani a problémákat.

Monitoring

Amennyiben Ön kéri, és ez megoldható, részt veszek az éles prezentáción, hogy később közösen értékelhessük ki teljesítményét.

A Prezentáció tanfolyam fontosabb témái

Presentation Essentials

 

Description

An introduction to presentations
Presentation structure and techniques. Opening a presentation.

To discuss presentation structure and techniques and consider two alternative openings.

Signposting

Referring to presentation structure: beginning, moving on, digressing, concluding.

To practise language that refers to the structure of a presentation including: referring to the main points at the beginning, moving on, digressing. summarizing and concluding.

Persuasion 1
Questions, repeating sounds, repeating words/patterns of words, using opposites.

To practise a variety of rhetorical techniques: questions, repeating sounds, repeating words, repeating patterns of words. using opposites .

Persuasion 2
Emphasizing and minimizing a point: an individual noun, a comparative adjective.

To practise emphasizing and minimizing an idea as a presentation technique.

Describing graphs and charts
Interpreting visuals
Tips for describing trends

Talking about visuals, talking about trends (verb tenses, adjectives and adverbs)

Presenting a project
Projects: objectives, schedules, resources, budgets, progress.

To practise presenting a project: objectives, schedules, resources, budgets, progress.

Presenting a process/system
Processes: describing the stages/parts, sequencing, time reference, the passive voice.

To practise presenting a process or system: describing the stages/parts, referring to sequence, using the passive voice.

(Lessons Describing trends 1;2 and Company trends provide language work and skills practice for the language of trends and should be followed in sequence.)

Describing trends 1
Verbs and nouns of movement, qualifying adverbs and adjectives, linking words.

To practise a variety of language for describing trends: verbs and nouns referring to movement of a graph, qualifying adverbs and adjectives, linking words.

Describing trends 2

Saying numbers, verb tenses, linking words, transitive and intransitive verbs.

Company trends

Review and personalization of the language of trends.

To review and extend language for describing trends

and personalize this for the students' own companies.

Using your voice

Pausing, emphasizing key ideas, intonation.

To practise the use of pauses (phonological chunking), emphasizing key ideas (sentence stress) and packaging ideas (intonation) in delivering an effective presentation.

Concluding a presentation

Strategies for a good conclusion

Summarizing the main points, Making recommendations
Phrases for effective conclusions

Using your voice effectively (stressing words, making pauses)

Dealing with questions

Clarifying and redirecting. Audience questions.

Anticipating questions
Dealing with interruptions

Reforming questions

To practise the techniques of clarifying and redirecting when answering questions.

 

Jelentkezem INGYENES bemutatóórára 

Mivel foglalkozunk?

Angol nyelvű üzleti kommunikációs tréningeket, gyógyszeripari és logisztikai szaknyelvi tréningeket kínálunk. Ön sohasem sablonmegoldásokat kap tőlünk. Programjainkat együtt gondolkodva alakítjuk ki, hogy a mindennapi angol nyelvű munkavégzést a leghatékonyabban tudjuk segíteni.

Szaknyelvi képzések